Kursbeskrivning

Som en av världens främsta databaser och produkter är Oracle givetvis fyllt av funktioner och metoder som gör det möjligt att skapa i princip vad man än önskar sig. Men saker och ting kan givetvis göras mer eller mindre smidigt. För att underlätta datainput så är användandet av formulär i princip en ren förutsättning. I vår kurs ”Oracle formulär grundkurs” tittar vi på det breda spektrat av nödvändig kunskap som krävs för att vara effektiv och produktiv i sitt framställande, användandet och hanterandet av forms. För att skapa en helhet berör kursen även vissa delar ur fortsättningskursen.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Erfarenhet av Oracle är inte ett krav, däremot är erfarenhet Oracle-databas en fördel.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap i Oracle och vill fördjupa dig i avsnittet formulär.

Kursens mål

 • Skapa multi-window applikationer som integrerar bibliotek och menymoduler med formulärmoduler.
 • Kunna skapa, implementera och sjösätta Internetapplikationer med användande av Oracle Formulärapplikation.
 • Kunna anpassa formulär genom användarinput och genom PL/SQL kunna kontrollera data genom event-relaterade triggers.

Kursinnehåll

 • Objekt Navigator
 • Property Window
 • Layout Editor
 • PL/SQL Editor
 • Mallar
 • Använda wizards för att skapa block och layout
 • Triggers och Build-in Subprograms
 • Procedurer och funktioner
 • Fönsterhantering och fönster med flikar
 • Pop-Up menyer
 • Alerts
 • List of Values
 • Objektbibliotek och biblioteksanvändning
 • Subclassing
 • Visuella attribut
 • Objektgrupper
 • Felsökning av formulär
 • Integrering av flera formulär
 • Styra fönster och canvases programmatiskt
 • Felhantering

Antal deltagare

Max 10 deltagare