Kursbeskrivning

I och med det nya regelverket för ADR 2005 sker flera förändringar som är nödvändiga för dig som arbetar med ADR att känna till. Kursen behandlar nyheterna i ADR 2005 och de kommande nyheterna som träder i kraft 2006-07-01 samt vad förändringarna innebär i praktiken.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som säkerhetsrådgivare, transport- och säkerhetsansvarig.

Kursens mål

 • Insikt och kunskap i det nya regelverket för ADR 2005.

Kursinnehåll

 • De nya bestämmelserna om (Land) transport skydd
 • 100 nya UN-nummer
 • Förändringar i avsnittet om klassificering av smittförande ämnen (kap 6.2)
 • Revidering av särbestämmelser, nya, ändrade och borttagna
 • Ändring av bestämmelserna för farligt gods förpackat i begränsad mängd
 • Ändrade förpackningsinstruktioner
 • Revidering av dokumentation, etikettering och märkning
 • Reviderade bestämmelser för bulktransporter
 • Ändrade bestämmelser för förarutbildning
 • Nya krav på ex-fordon

Antal deltagare

Max 10 deltagare