Kursbeskrivning

Modern Presentationsteknik är praktiskt orienterad och bygger på en i Sverige unik kombination av de senaste forskningsrönen inom kommunikation och hjärnforskning tillsammans med den klassiska retoriken. 

Pedagogiken i utbildningen är praktiskt orienterad och bygger på självupplevd inlärning. I praktiken innebär det att deltagarna får träna på alla teoretiska moment och samtidigt uppleva alla moment då utbildningen i sig är uppbyggd av alla steg som deltagare själv får lära sig och på så sätt blir de teoretiska momenten självbevisade. 

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs men det är en fördel om du själv känner att du har en viss kontroll över din nervositet och vill lära dig hantera den ännu bättre. 

Övningar

 • 4 presentationsövningar
 • 1 retorikövning
 • 2 strukturövningar
 • 2 PowerPoint övningar (dator behövs)
 • 1 individuell coaching
 • 2 aktiva coachingar
 • 1 feedbackövning i grupp
 • 1 videoinspelning

Kursens mål

Du kommer att känna dig tryggare, lugnare och ha kunskap och färdigheter om hur du inleder, levererar och avslutar en presentation och hur du under den tiden fångar och underhåller deltagarnas intresse. Du kommer även att få med dig djup kunskap i hur du använder PowerPoint rätt ur ett praktiskt och kognitivt perspektiv, så att det hjälper dig istället för stjälper dig. 

Vårt fokus i utbildningen är att utveckla din individuella förmåga att presentera utifrån din arbetssituation, detta kommer att göras successivt genom gruppövningar, individuella övningar, videoinspelningar och återkommande feedback. 

Kursinnehåll

 • Modern forskning inom kommunikation
 • Stark retorik
 • Tydligare och effektivare presentationer
 • Kroppsspråk
 • Funktionell gestik
 • Ögonkontakt
 • Fyra röstinstrument
 • Förberedelser
 • En psykologisk optimerad struktur
 • Reducera och hantera din nervositet
 • Inledning och avslut i din presentation
 • En tydlig röd tråd
 • Struktur för att bygga en presentation
 • Skapa och bibehåll intresse
 • Kryddor och minnestekniker
 • Optimala manus
 • Hur du undviker ”Death By PowerPoint”
 • Alternativa hjälpmedel

Antal deltagare

Max 12 deltagare.