Kursbeskrivning

E-posten har blivit ett av våra vanligaste kommunikationsmedel, ett verktyg som de flesta av oss använder flera gånger per dag och ibland även hela tiden. Men ett verktyg, som används så ofta innebär ju också en stor förlust av tid om man inte använder det på rätt sätt. I vår kurs ”Outlook 2003 – effektivisering” går vi igenom hur man arbetar med Outlook 2003 på ett bra och produktivt sätt. Vi berör även ämnet om hur man ska ställa sig till e-post och hur e-posten ska användas som kommunikationsmedel.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om e-post och Outlook är en fördel

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill bli snabbare och effektivare i ditt användande av Outlook 2003.

Kursens mål

 • Att bli effektivare i sin hantering av e-post, kalender, att-göra-lista och kontakter.
 • Att arbeta på ett bättre och snabbare sätt i Oulook.
 • Ha kunskap om de genvängar och möjligheter som Outlook erbjuder.

Kursinnehåll

 • Personliga mappar
 • Regelguiden
 • Hantering av kontakter och visitkort
 • Gruppera kontakter
 • Använda kontakter till massbrev
 • Bjuda in deltagare via kalendern
 • Olika vyer
 • Inställningar för kalendern
 • Hantera att-göra listor
 • Automatisk arkivering
 • Kortkommandon
 • Hantering av bifogade filer
 • Tidsinställningar för e-post
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare