Kursbeskrivning

Kursen för telefonistplats Meridian omfattar 1-2 dagar, beroende på antalet telefonister.

Utbildningens längd

1-2 dagar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar som telefonister och receptionister

Kursens mål

  • Att ge deltagaren grundläggande telefonistkunskaper i handhavandet av Meridian.

Kursinnehåll

  • Besvara och förmedla samtal
  • Parkera och återta samtal
  • Avisera samtal
  • Vidarekoppla anknytningar från telefonistbordet
  • Standardtjänster på digitala telefoner
  • Hänvisa och medflytta anknytningar
  • Ringa internt/externt

Antal deltagare

Max 10 deltagare