Kursbeskrivning

Genomgång och hantering av Meridian i OTM.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

PC vana, kursen Systemadministration eller motsvarande.

Målgrupp

Telefonister, receptionister & systemadministratörer

Kursens mål

  • Efter avslutad utbildning ska användaren förstå och hantera samt med hjälp av manualen kunna utföra nedan angivna uppgifter i OTM.

Kursinnehåll

  • Genomgång och hantering av Meridian i OTM
  • Programmera nya, ändra, flytta och ta bort anknytningar i Meridian med OTM
  • Selektera anknytningar och göra globala ändringar
  • Synkronisera data i Meridian och OTM
  • Schemalägga ändringar i OTM
  • Skapa kortnummerlistor och nummerplan i OTM
  • Skapa rapporter i OTM såsom ex. DN och TN lista
  • Lägga till och ta bort administratörer i OTM

Antal deltagare

Max 10 deltagare