Kursbeskrivning

I kursen Meridian OTM Billing går vi igenom hur du på bästa sätt hanterar tabeller och grundinställningar samt handhavande av samtalsdebiteringar och rapporter.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

PC vana, grundkurs i OTM

Målgrupp

Telefonister, receptionister & systemadministratörer.

Kursens mål

  • Efter avslutad utbildning ska användaren förstå och hantera samt med hjälp av manualen
  • kunna utföra nedan angivna uppgifter i OTM Billing

Kursinnehåll

  • Hantera kostnads tabeller och riktnummertabeller
  • Göra grundinställningar för att samla in samtalsdebiteringar
  • Schema lägga och samla in samtalsdebiteringar
  • Skapa databas för avdelningar inom företaget som underlag för rapporter
  • Skapa rapporter och exportera dessa

Antal deltagare

Max 10 deltagare