Kursbeskrivning

Meridian Användarutbildning för digital, analog & bärbar anknytning samt ACD & röstbrevlådor

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs

Målgrupp

Kursen riktar sig till befintliga och nya telefonister.

Kursens mål

 • Efter avslutad utbildning ska användaren förstå och hantera Meridiansamt med hjälp av manualen kunna hantera de för företaget aktuella tjänsterna.

Kursinnehåll

 • Genomgång av hantering av samtliga basfunktioner & kundunika tilläggstjänster i Meridiansystemet
 • Digital
 • Analog
 • Bärbar
 • Svara
 • Överflytta
 • Återta samtal
 • Pendling
 • Trepart
 • Flerpartskonferens, kortnummer
 • Medflyttning, gruppnummer
 • Vidarekoppling
 • Tillämpning av ACD funktioner såsom: in- och utloggning, köstatus m.m.
 • Röstbrevlådor:
 • Inloggning
 • Inspelning av hälsningsmeddelande
 • Namninspelning
 • Skicka och ta emot röstpost

Antal deltagare

Max 10 deltagare