Kursbeskrivning

Genomgång & hantering av samtliga basfunktioner och kundunika tilläggstjänster i Meridiansystemet samt applikationer. Att tillämpa och programmera tjänster och funktioner i respektive system.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

PC-vana, kursen användarutbildning digitala telefoner, Meridian uppbyggnad eller motsvarande samt god kännedom om företagets växel.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar som telefonister och receptionister

Kursens mål

 • Efter avslutad utbildning ska användaren förstå och hantera Meridian 1 samt med hjälp av manualen kunna programmera och hantera de för företaget aktuella tjänsterna.

Kursinnehåll

 • Meridian 1: Programmera anknytningsfunktioner
 • Initiering
 • Flyttning
 • Borttagning
 • Ändra kategorier och tjänster
 • Kortnummer
 • Vidarekoppling
 • Svarsgrupper
 • Gruppnummer
 • Tjänster på funktionsknappar
 • Mail:
 • Bygga upp och skapa brevlådor
 • Röstmenyer
 • Tidkontroller
 • Tillkännagivande
 • ACD:
 • Programmering av ACD-tjänster och operatörer

Antal deltagare

Max 10 deltagare