Kursbeskrivning

Du har möjligheten att skapa bra relationer vid varje samtal som sker. Kursen gör att du på ett tryggt och säkert sätt kan hantera telefonsystemet och dess fördelar vid varje kontakt.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Efter kursen ska användaren kunna utnyttja systemets tjänster och funktioner till fullo.

Kursens mål

  • Efter kursen ska användaren kunna utnyttja systemets tjänster och funktioner till fullo.

Kursinnehåll

  • Besvara och förmedla samtal
  • Sätta samtal på vänt
  • Ringa internt och externt
  • Pendla
  • Förbigång
  • Konferens
  • Hänvisa
  • Skicka och ta emot meddelande
  • Nattkoppla

Antal deltagare

Max 10 deltagare