Kursbeskrivning

MD 110 – OWS 2 är en heltäckande telefonistutbildning i MD 110 OWS, DMG

Utbildningens längd

En halv dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs

Målgrupp

Kursen riktar sig till befintliga och nya telefonister.

Kursens mål

 • Säker och professionell hantering av MD 110

Kursinnehåll

 • Besvara och förmedla samtal
 • Sätta samtal på vänt
 • Ringa internt och externt
 • Pendla
 • Konferens
 • Hänvisa
 • Skicka och ta emot meddelande
 • Förbigång
 • Göra inställningar och ändringar av OWS-bilden
 • Anpassning av OWS-bilden
 • Nattkoppla
 • Administrering av röstsvar
 • Klocka
 • Gemensamma kortnummer
 • Katalog
 • Namnanknytningar
 • Spärrar
 • Vidarekopplingar

Antal deltagare

Max 10 deltagare