Kursbeskrivning

Då mycket av dagens verksamhet går ut på att skapa goda affärsrelationer ställer det höga krav på alla som hanterar telefonsystemet. Kursen vänder sig till samtliga som använder sig av MD 110 Mobile Extension i sin verksamhet.

Utbildningens längd

En halv dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företagets samtliga telefonanvändare.

Kursens mål

 • Att användaren av MD 110 Mobile Extension ska kunna hantera alla funktioner och dra nytta av alla fördelar som det för med sig.

Kursinnehåll

 • Ringa interna och externa samtal
 • Överflyttning
 • Pendling
 • Konferens
 • Återuppringning
 • Kortnummer
 • Tonval
 • Hänvisning
 • Hantera röstbrevlåda om sådan finns
 • Programmera individuella funktioner som kan knytas till telefonens knappar

Antal deltagare

Max 10 deltagare