Kursbeskrivning

Mässförsäljning är den typen av försäljning som skiljer sig mest från andra typer av försäljning. Förutom att det gäller att ständigt vara på hugget så krävs en vass frågeteknik, aktiv kundselektering och ofta en bra argumentering. Vår kurs i ämnet ger dig som deltagare en bredare insikt och förståelse för mässförsäljning samt bra verktyg och processer för att fånga potentiella kunders intressen och därmed också avsluta en försäljning.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i dag arbetar med mässförsäljning / mässpresentation eller ska börja arbeta med det.

Kursens mål

 • Insikt om sin roll som mässrepresentant
 • Fånga kunders uppmärksamhet
 • Utveckla kunddialogen med hjälp av frågetekniker

Kursinnehåll

 • Förstå rollen som mässrepresentant
 • Hur du ska aggera i montern
 • Kundselektering
 • Besöksbokningen
 • Frågeteknik
 • Argumentationsteknik
 • Att lyssna
 • Inledande fraser
 • Fånga kundens uppmärksamhet
 • Praktiska försäljningsövningar
 • Behandla invändningar
 • Att ta emot kritik och klagomål
 • Tips, råd och erfarenhetsutbyte

Antal deltagare

Max 10 deltagare