Kursbeskrivning

En kurs baserad på den nya skötselföreskriften ELSÄK FS 2006:1 och ELSA som är baserad på Europastandarden SS-EN 50110-1. Kursen ger en komplett bild av säkerhetsreglerna vid elarbete. Vi går igenom delar av el- och arbetsmiljölagstiftnings krav för att arbetsgivare och arbetstagare skall ha tillräckliga elsäkerhetskunskaper. Vi kartlägger också ansvarsfrågorna, t.ex vilket ansvar har den elarbetsansvarige. Utbildningen anpassas efter samråd med utbildaren till er verklighet och era behov.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Elyrkesutbildning

Målgrupp

Eltekniker inom eldistribution, nätägare, industri och installationsföretag som arbetar med drift och underhåll av elanläggningar.

Kursens mål

 • God kunskap i ämnet elsäkerhet
 • Mycket god insikt i ellagstiftningen om säkerhet i arbetet
 • Kraven som ställs på den elarbetsansvarige.

Kursinnehåll

 • Ny skötselföreskrift ELSÄK FS 2006:1
 • Standard SS-EN 501 10-1, skötsel av elektriska starkströmsanläggningar, utgåva 2
 • Definitioner
 • Organisation
 • Normala skötselåtgärder
 • Arbete utan, med och nära spänning
 • Fastställande av särskilda anvisningar
 • Uppgifter för den elarbetsansvarige
 • Entreprenörsarbete
 • Information om ESA

Antal deltagare

Max 10 deltagare