Kursbeskrivning

Som en av de effektivaste och billigaste marknadsföringsmetoderna är kundservice en oundviklig faktor i varje organisations tillväxt och framgång. Men vad avgör god kundservice, en återkommande och nöjd kund? Givetvis spelar rutiner, kunskap och god vilja en oerhört stor roll men även hur vi kommunicerar med våra kunder. Vår kurs ”kundservice retorik/språk” är en komplett kundservicekurs med fokus på kommunikationens och retorikens betydelse för kundservicen.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill få en djupare och bredare insikt i kundservice och framförallt kommunikationen och retorikens betydelse för kundservicen.

Kursens mål

 • Ökad förmåga att anpassa sig efter varje unik kunds behov och önskemål.
 • Att under påfrestande och stressade situationer hålla en hög kundservice.
 • Kundservicens betydelse för din organisation.
 • Att få en djupare och bredare insikt i kommunikationens betydelse för en god kundservice.
 • Veta när och vilken typ av språk du bör använda mot varje unik kund.

Kursinnehåll

 • Din inställning till kunden
 • Kundens inställning till dig, vad vill kunden höra och vad vill kunden uppnå
 • Kulturella påverkningar och differenser
 • Tänk i nya banor
 • Vad är felaktig och vad är rätt kundservice
 • Hantering av kundservice kontra stress
 • Företagskulturens betydelse för kundservicen
 • Språkets påverkan och inverkan av varje kundservicesituation.
 • Val av språk och uttal
 • Beteendevetenskapliga grunder
 • Med hjälp av retoriken avgör du din kunds beteende och känsla.
 • Bra språklig och metodisk hantering av klagomål
 • Så blir jag lönsam för företaget

Antal deltagare

Max 10 deltagare