Kursbeskrivning

Vi vill alla ha nöjda kunder som kommer tillbaks och köper mer! Samtidigt vet vi också att det är tio gånger svårare att sälja till en ny kund än en befintlig kund, men ännu svårare att få tillbaka en befintlig kund som man gjort missnöjd. Servicekvalitet är en av de främsta faktorerna för att få nöjda kunder. Kursen servicekvalitet ger dig som deltagare insikten i hur oerhört viktig en god och uppskattad service är för fortsatta och nya affärer samt med vilka verktyg och vilken inställning man uppnår en god servicekvalitet.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet är en fördel

Målgrupp

Kursen riktar sig till utesäljare som vill utveckla sin serviceinsikt och servicekunskap. service mot kunder eller personal.

Kursens mål

 • Du kommer att öka ditt självförtroende och servicenivå vilket kommer att leda till en ökad insikt, förståelse och kunskap för vad service är.
 • Med beteendevetenskapliga grunder kommer du att ha ett starkt kunskapsfundament att arbeta ifrån.
 • Vilka inverkningar pris och kvalitet har i service.
 • Medvetenhet om hur ditt beteende upplevs från kundens sida.
 • Nyckelfaktorer i god service.
 • Servicebeteenden och dess olika uttryck.

Kursinnehåll

 • Kunden i centrum
 • Överträffa förväntningar
 • Lova inte för mycket
 • Kvalitet
 • Löften
 • Servicetänkande
 • Kunden har alltid rätt
 • Att verka i en säljande företagskultur
 • Hur skapa livstidskunder
 • Faktabaserade beslut
 • Pris och kvalitet
 • Tänk i nya banor
 • Service – raka vägen till kundens hjärta
 • Varierande servicebeteenden
 • Beteendevetenskapliga grunder
 • Kulturella differenser
 • Kund- & servicepsykologi
 • Så blir jag lönsam för företaget

Antal deltagare

Max 10 deltagare