Kursbeskrivning

Skillnaden mellan dåtidens och nutidens marknadskrav är omätbara, konkurrensen är hårdare, prisstriderna jämnare och produkterna allt mer lika. Kvar är de mindre belysta men fullt så viktiga faktorer som exempelvis kundvård. Skillnaden mellan den vinnande och den förlorande organisationen är dess bemötande mot befintliga och nya potentiella kunder. Skillnaden är en bra eller dåligt kontakt med omvärlden, en kontakt som återkommer eller inte återkommer. En affär som genomförs eller inte.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet är en fördel

Målgrupp

Kursen vänder sig till, i första hand, de som har första kontakten med kund, via telefon eller reception.

Kursens mål

 • Att öka förståelsen för kundvård inom organisationen.
 • Att förstå vikten av att lyssna
 • Att ge negativa besked
 • Att kunna förmedla information på rätt sätt
 • Att vända och styra samtal

Kursinnehåll

 • Din roll och kundens roll
 • Kundens behov och tillfredställande
 • Enhetlighet – vikten av gemensamma svar
 • Konsten att lyssna
 • Olika kundtyper
 • Hantera en upprörd kund
 • Ge och ta negativa besked
 • Vända och styra samtal
 • Konsten att skriva
 • Telefonteknik
 • Servicekänsla
 • Ambassadörsrollen
 • Värderingar och attityder
 • Läs och förstå kroppsspråk
 • Vilken profil ska du förmedla
 • Praktiska övningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare