Kursbeskrivning

I dagens samhälle ökar kravet på personalen att vårda sina kunder. Utan kundvård i den konkurrens som finns idag riskerar man att tappa marknadsandelar. Kursen behandlar ämnet kundvård och ökar medarbetarens kunskap om de direkta förutsättningar som krävs för framgångsrik merförsäljningar och återkommande kunder.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Egen erfarenhet är en fördel

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare i butik eller via butiks kommunikationskanaler.

Kursens mål

 • Att öka förståelsen för kundvård inom organisationen
 • Att förstå vikten av att lyssna
 • Att skapa merförsäljning
 • Att arbeta med kunden som mittpunkt
 • Att lära sig att ta kritik och hantera klagomål

Kursinnehåll

 • Samtalsstruktur, inledning ? dialog – avslut
 • Kund, behov – tillfredställande
 • Enhetlighet – vikten av gemensamma svar
 • Konsten att lyssna
 • Servicekänsla
 • Att ge negativa besked
 • Butikspersonalen är butiken
 • Praktiska försäljningsövningar med kundvård
 • Kundprofiler
 • Stress och kundvård
 • Förstå rollen som butikssäljare
 • Behandla invändningar
 • Att ta emot kritik och klagomål
 • Tips, råd och erfarenhetsutbyte

Antal deltagare

Max 10 deltagare