Kursbeskrivning

Ingen annan typ av kundkontakt har så enorma krav på sig som företagets webbsida. När väl kunden hittat till Din sida, handlar det om att tillfredställa kunden inom loppet av några sekunder. Detta handlar bl.a. om att kunden hittar det den söker och inte får vänta för länge på resultatet, att sidan ger ett professionellt och trovärdigt intryck och att beställningen är fullständigt smärtfri. Vår kurs ”Konstruktion av pedagogiska webbsidor” ger dig kunskapen om hur du konstruerar och modifierar er webbsida för att vara optimerat användarvänlig; så att kunden, när vi väl lockat den till er, aldrig vänder er ryggen.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som designer, systemutvecklare, skribent eller på annat sätt är involverad i företagets webbsida.

Kursens mål

 • Få kunskap om vilka faktorer som styr användarvänligheten.
 • Kunna mäta användarvänligheten.
 • Kunna göra direkta förändringar i er befintliga webbsida för större användarvänlighet.
 • Skapa och placera träffsäker reklam

Kursinnehåll

 • Perception
 • Kognition
 • Neurologi
 • Holistisk och analytisk målgrupp
 • Hjärnhalvornas funktioner
 • Kulturella differenser
 • Minnesstimulering
 • Färglära och dess påverkan på besökaren
 • Objektlära och dess påverkan på besökaren
 • Effektiv skrift
 • Typsnitt och storlek
 • Designregler
 • Menyuppbyggnader
 • Reklamposition
 • Exempel och praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare