Kursbeskrivning

Insikt i hur konflikter kan minimeras/motverkas och ökad färdighet i att hantera uppkomna konflikter och svåra samtal.

Kommunikation och konflikthantering är starkt bidragande till skapandet av en effektiv organisation med engagerade och motiverade medarbetare.

Ubildningens längd

1+1 dagar

Förkunskaper

Inga

Kursens mål

 • Deltagarna har fått en ökad förståelse för innebörden av effektiv kommunikation och konflikthantering.
 • Deltagarna har insikt i framgångsfaktorer och för att såväl undvika konflikter som att hantera uppkomna konflikter.
 • Deltagarna har grundläggande kunskap i konfliktlösning och svåra samtal.
 • Deltagarna har god kunskap i att ge och ta feedback.
 • Deltagarna har fått inspiration och självförtroende att hantera/ eliminera egna konflikter.

Kursinnehåll

 • Effektiva organisationer
  – Vad är effektivitet?
  – Vad skapar effektivitet ?
 • Kommunikations & Konfliktstilar
  – Generellt och exempel
  – Betydelse och tillämpning
 • Konfliker
  – Vad är en konflikt? Varför uppstår konflikter?
  – Vilka typer av konflikter finns?
 • Konfliktlösningsstrategier
  – Strategier och färdigheter
  – Val av stil/ strategi
 • Feedback
  – Ge och ta feedback
 • Svåra Samtal
  – Planering och genomförande
  – Kommunikation
 • Sammanfattning & utvärdering av träningen