Kursbeskrivning

Att på rätt sätt kunna hantera kemikalier enligt lag och bästa praxis är viktigt för både arbetsmiljön och den yttre miljön. Vid en felhantering eller annan incident som orsakar ett läckage kan följderna vara katastrofala och förutom olycksfall riskerar man även lag- och förordningsbrott vilket kan bli onödigt kostsamt.

Utbildningens längd

En halv dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till de personer som hanterar kemikalier i sitt vardagliga arbete.

Kursens mål

 • Ha god kunskap om vilka regler som omfattas vid hanteringen av kemiska produkter.
 • Snabbt genomföra relevant riskbedömning av sina kemiska produkter.
 • Få insikt och kunskap kring de kemiska produkternas eventuella effekter vid läckage.

Kursinnehåll

 • Definiera vad en kemisk produkt är.
 • Försiktighetsprincipen
 • Praktisk kemikaliehantering
 • OBS-listan
 • Begränsningslistan, riskfaser och skyddsfaser
 • Vilka krav ställs på kemikaliehantering
 • Förenkling av kemikaliehanteringsprocessen
 • Riskbedömning
 • Hur upprättas en kemikalieförteckning?
 • Vad gäller för varuinformationsbladen

Antal deltagare

Max 10 deltagare