Kursbeskrivning

En av de viktigaste faktorerna som ofta avgör en affärs genomförande och framgång är priset. Om fallet är sådant att priset är kalkylerat för lågt finns egna motsättningar och rentav förluster vid leverans. Om priset är kalkylerat för högt händer det ofta att man går miste om affären. Att hitta den perfekta mittpunkten för bägge parter är som vi alla vet ingen enkel uppgift. Vår kurs ”Kalkylering – att sätta rätt pris” tar dig som deltagare igenom djungeln av faktorer som påverkar priskalkylen. Du får en djupare och bredare insikt i vad som är prioriterat, inte prioriterat och vad du ska tänka på. Med dig hem får du en bredare insikt och kunskap om kalkylering och kommer att lättare och mer träffsäkrare sätta priser på dina varor och produkter.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Erfarenhet av kalkylering är en fördel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill få grundläggande men fundamentala kunskaper i kalkylering.

Kursens mål

 • Du får ökad kunskap inom kalkylering och de faktorer som påverkar prissättningen.
 • Du får ett ökat teoretisk och praktiskt perspektiv på kalkylering.

Kursinnehåll

 • Rörliga och fasta kostnader
 • Direkta och indirekta kostnader
 • Sär- och samkostnader
 • Kalkylkostnader
 • Resultatredovisning
 • Begreppsförklaringar
 • Täckningsbidrag
 • Täckningsgrad
 • Stegkalkyler
 • Bidragskalkylering
 • Periodkalkyler
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare