Kursbeskrivning

IP Office Användarutbildning för digital, analog, bärbar anknytning och röstbrevlådor. Genomgång av hantering av samtliga basfunktioner och kundunika tilläggstjänster i IP-Office.

Utbildningens längd

En halv dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Befintliga och blivande telefonister & receptionister.

Kursens mål

 • Efter avslutad utbildning ska användaren förstå och hantera
 • samt med hjälp av manualen kunna hantera de för företaget aktuella tjänsterna.

Kursinnehåll

 • Svara
 • Överflytta
 • Samtal
 • Pendling
 • Trepart
 • Medflyttning
 • Gruppnummer
 • Kortnummer
 • Vidarekoppling
 • Flerpartskonferens
 • Allanrop
 • DV knappar
 • Röstbrevlådor:
 • Logga in
 • Ändra hälsningsmeddelande
 • Skicka och ta emot meddelanden
 • Skicka meddelanden som E-post

Antal deltagare

Max 10 deltagare