Kursbeskrivning

Majoriteten av säljorganisationer använder sig av telefonen som ett första redskap i säljprocessen. Kursen Innesälj vänder sig till dig som arbetar med mer komplex försäljning och vill effektivisera den första delen i din säljprocess, nämligen telefonkontakten.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som innesäljare men inte arbetar enligt mönstret av telemarketing. Du arbetar med mer komplex försäljning.

Kursens mål

 • Att öka antalet framgångsrika förstasamtal.
 • Öka din förhandlings och övertygningsförmåga per telefon.
 • Att boka svåra möten och hantera komplexa frågor över telefon.
 • Ge kunskap om försäljningens ?orsak & verkan?
 • Att enligt retorikens grundregler kunna läsa av din kund via telefon.
 • Förstå hur vår kommunikationsteknik påverkar resultat och utfall.

Kursinnehåll

 • Ett samtals kravmoment
 • Säljande språk
 • Grundläggande retorik
 • Samtalsstruktur
 • Samtalsanalys
 • Hjärnan ? Hur påverkas den av ditt beteende?
 • Din framtoning i telefonen
 • Hantering av komplexa frågor
 • Boka svåra möten över telefon
 • Att möta komplicerade invändningar
 • Vikten av korrekt kommunikation
 • Servicekvalitet
 • Effektivitet och planering i säljarbetet
 • Köpsignaler och avsluta samtal

Antal deltagare

Max 10 deltagare