Kursbeskrivning

Att sälja innebär ett ansvar gentemot såväl det egna företaget som kunden. För ditt företag ska du agera som ambassadör inför kunden, generera intäkter för företaget och säkra fortsatt konkurrensförmåga. För kunden är du den som genom dina erbjudanden skapar lösningar på problem eller tillfredsställer behov. Detta är två roller som blir mångfacetterade då alla dina kunder är olika. Om du inte har så mycket erfarenhet av försäljning är kursen en fantastisk möjlighet att slippa de grova misstagen och redan från början få kunskap om vad som krävs för att lyckas.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta med försäljning.

Kursens mål

 • Vad försäljning är och hur viktig din roll i företaget är.
 • Hur du tar vara på dina erfarenheter och fortsätter att utvecklas som säljare.
 • Hur du planerar säljarbetet för att göra lönsamma prioriteringar.
 • Förstå försäljningens orsak och verkan.
 • Att inta ett professionellt förhållningssätt inför, under och efter ett kundbesök.
 • Medvetenhet kring din motivation och vad driver dig att uppnå dina mål.

Kursinnehåll

 • Vad innebär försäljning?
 • Betydelsen för företaget
 • Att verka in en säljande företagskultur
 • Personliga säljegenskaper
 • Kund- & Säljpsykologi
 • Mänskliga behov
 • Kundtyper
 • Effektivt försäljning.
 • Kundbesöket
 • Kundens köpprocess.
 • Förberedelser för lyckade kundbesök.
 • Så blir jag lönsam för företaget
 • Säljprocessen från förberedelse till avslut
 • Mål och uppföljning.
 • Motivation mitt ansvar.
 • Invändningarna en behovsindikator.

Antal deltagare

Max 10 deltagare