Kursbeskrivning

Kursen ger en insikt och kunskap i global kundservice där kunder eller kundtjänstorganisationen befinner sig i flera länder och världsdelar.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Personer som berörs av kundservice på global basis och de komplikationer som detta kan skapa.

Kursens mål

 • Fördjupad insikt i uttrycket global kundservice
 • Exempelorganisationer, problem och lösningar
 • Ledarskap per distans
 • Insikt i kulturella differenser

Kursinnehåll

 • Belysning av tidszoners påverkan
 • Kundernas olika attityder beroende på kulturella differenser
 • Personalens attityd beroende på kulturella differenser
 • Global kommunikation
 • Telefon- och e-postkultur i olika länder
 • Ekonomiska fördelar mellan etablering i olika länder
 • Ledarskap per distans

Antal deltagare

Max 10 deltagare