Kursbeskrivning

Förhandling handlar om fler än ett intresse men bara ett resultat. Inom en förhandling strävar man oftast mot ett vinna/vinna resultat, även om det förkommer andra variationer. För att du ska känna dig tillfreds med ditt resultat förutsätter det att du kan styra resultatet åt ditt håll, något som kräver teknik, förhandlingsteknik. I vår kurs i ämnet får du lära dig att läsa och förstå din motpart, använda dig av tekniker och modeller för att stärka din egen roll och ditt mål samt praktiskt utöva förhandlingar i grupp.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, inköpsansvariga, säljare och till alla som sitter i en position där de skulle dra nytta av att bli en bättre förhandlare.

Kursens mål

 • Nå större framgång i dina förhandlingar.
 • Utveckla framgångsrika samarbeten med dina kunder och leverantörer.
 • Läs av personen som du förhandlar med och dra nytta av det icke talade språket.
 • Förhandla vinna-vinna förhållanden.

Kursinnehåll

 • Förberedelser
 • Från motståndare till medspelare
 • Förhandlingspsykologi
 • Kroppsspråk
 • Rösten
 • Undertexten
 • Personkännedom
 • Retorik i förhandling
 • Hur bryter man ett dödläge?
 • Hur förhandlar du med flera?
 • Presentationsteknik
 • Mötesstrategi
 • Förhandlingsbedömning
 • Förhandlingsstrategier
 • Taktiska grepp
 • Prisintervall
 • Överenskommelse och avslut

Antal deltagare

Max 10 deltagare