Kursbeskrivning

Fenix telefonistutbildning är en heltäckande telefonistutbildning i systemet Fenix.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs

Målgrupp

Kursen riktar sig till befintliga och nya telefonister.

Kursens mål

 • Säker och professionell hantering av telefonsystemet Fenix.

Kursinnehåll

 • Besvara och förmedla samtal
 • Sätta samtal på väntning
 • Ringa internt och externt
 • Pendla
 • Konferens
 • Hänvisa
 • Skicka och ta emot meddelande
 • Förbigång
 • Nattkoppla
 • Administrering av röstsvar
 • Klocka
 • Gemensamma kortnummer
 • Katalog
 • Namnanknytningar
 • Spärrar
 • Vidarekopplingar

Antal deltagare

Max 10 deltagare