Kursbeskrivning

Ljuset reflekterar en yta som nu i sin nya form av färger träffar vår retina och påverkar våra hormoner. Hormoner som i sig styr hur vi mår, beter oss och agerar. Vår kurs i ”Färglära” ger dig en djupare och bredare kunskap om färgernas betydelse och hur det är möjligt att använda färger för att styra betraktarens val och beteende.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om den vetenskapliga och praktiska aspekten av färgernas påverkan.

Kursens mål

 • Bättre insikt i färgernas omfattande betydelse för oss och vår omgivning.
 • Färg och dess vetenskapliga grund.

Kursinnehåll

 • Vad är ljus och vad är färg?
 • Hur fungerar färger?
 • Färgpsykologi
 • Färgskalor
 • Färgens föränderlighet
 • Naturliga färgsystemet NCS
 • Färg och kommunikation
 • Färgernas påverkan och vår reaktion
 • Färgernas betydelse
 • Färglärans grunder
 • Humöret styrs av färger

Antal deltagare

Max 10 deltagare