Kursbeskrivning

En träffsäker kurs för att få en bra förståelse för de elsäkerhetsansvisningar enligt ESA-05. Kursen behandlar även kopplingen mellan Avd C och ESA-05 samt ger dig en god insikt i hur man inte ska göra med hjälp av verklighetsrelaterade exempel. Som kurslitteratur används ESA 05 som består av fyra häften, grund, arbete utan spänning, arbete nära spänning och arbete med spänning. Litteraturkostnad 480kr/icke medlem, 400kr/medlem.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Erfarenheter från arbetsområdet. Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA 05 tillämpas.

Målgrupp

Anläggningsägare, Innehavare, Eldriftsansvarig, Arbetsgivare, Entreprenörer

Kursens mål

 • Ge grundläggande kunskaper om de lagar, föreskrifter och anvisningar som styr hur elsäkerhetsarbete och tillsyn skall bedrivas.

Kursinnehåll

 • Erfarenhet av el-arbete
 • ESA definitioner
 • Felsökning
 • Företagsfunktioner
 • Arbetsmetoder
 • ESA-funktioner
 • Normala skötselåtgärder
 • Arbetsplanering
 • Driftstörningar
 • Entreprenörsarbete
 • Arbete med spänning
 • Arbete utan spänning
 • Arbete nära spänning
 • Mätning

Antal deltagare

Max 10 deltagare