Kursbeskrivning

Att alla parter i ett samarbete har samma möjlighet att kommunicera, påverka och förändra är avgörande för utgången av samarbetet. Enligt studier som genomförts kring samarbeten i skolmiljöer visar det sig att ett större inflytande och möjlighet att förändra och påverka resulterar i ett bättre utbildningsresultat. Vår kurs ”Elevrådsutveckling” ger alltså en positiv inverkan för alla parter. Deltagarna i kursen får lära sig vilken betydelse de fyller, vilken medbestämmanderätt de har, hur de ska aggera i ett elevråd för att uppnå effektivitet och resultat och mycket mer.

Utbildningens längd

1-2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är delaktig i eller vill lära dig mer om ett elevråd och dess betydelse samt potentiella inflytande

Kursens mål

 • Insikt i elevrådets betydelse och inflytande.
 • Kunskap om de praktiska arbetsmomenten i ett elevråd.
 • Väcka nya idéer och sätta målsättningar för elevrådet.

Kursinnehåll

 • Elevrådets betydelse
 • Skolans struktur
 • Vilka frågor har man rätt att driva
 • Vad tjänar skolan på att öka elevdemokratin
 • Samverkansformer (elev, pedagog, rektor)
 • Vilket ansvar kan eleverna få
 • Vilket ansvar vill eleverna ha
 • Klassrådens betydelse
 • Alternativa vägar för samverkansformer
 • Lokal styrelse, programråd
 • Målsättningar för ert elevråd
 • Nya idéer för vidareutveckling
 • Enkätunderlag från undersökning
 • Praktiska tips och idéer

Antal deltagare

Max 10 deltagare