Kursbeskrivning

Genomgång och hantering av Call Pilot. Call Pilot är efterföljaren till röstsystemet Meridian Mail.

Utbildningens längd

1-2 dagar

Förkunskaper

PC vana, Kännedom om röstmeddelandesystem.

Målgrupp

Telefonister & receptionister.

Kursens mål

 • Efter avslutad utbildning ska användaren förstå och hantera samt med hjälp av manualen
 • kunna utföra nedan angivna uppgifter i Call Pilot.

Kursinnehåll

 • Programmera nya med hjälp av mallar
 • Ändra och ta bort röstbrevlådor i Call Pilot
 • Hur man spärrar för obehörig trafik i Call Pilot
 • Hantera passord
 • Distributionslistor
 • Helgdagar
 • System promptar
 • DN-tabell
 • Backup av Call Pilot
 • Skapa applikationer såsom ex. menyträd och talsvar med hjälp av applikation
 • Builder i Call Pilot

Antal deltagare

Max 10 deltagare