Kursbeskrivning

Att vara ledare i en kundtjänstorganisation är en av de största ledarskapsutmaningarna i dag. I en ständigt föränderlig bransch som styrs av kombinationen teknik och människa är målen höga men medlen ofta begränsade. Din ledarskapsroll är av avgörande värde för ditt företags utveckling och framgång.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Nya eller befintliga ledare och chefer i kundtjänstorganisationer.

Kursens mål

 • Kunskap om ledarens mål och krav och tillhörande lösningar och verktyg.
 • Förbättra och öka kommunikationen
 • Positivt ledarskap
 • Ledarskapets byggstenar
 • Skapa en bra laganda och interaktion
 • Ledarskapets individuella anpassning

Kursinnehåll

 • Intern struktur
 • Intern marknadsföring
 • Service och kvalitetsbegrepp
 • Konkurrensfördelar
 • Konflikthantering
 • Motivation
 • Företagskulturens betydelse
 • Samlyssningsteknik
 • Teknik för feedback
 • Att arbeta som ledare i ett Call Center
 • Struktur och processer för ditt arbete
 • Mötesteknik
 • Förhandling
 • Ledarskapets byggstenar
 • Effektiv och fungerande delegering
 • Laganda

Antal deltagare

Max 10 deltagare