Kursbeskrivning

Stommen i en organisation är ofta en väl fungerande internservice. Flexibilitet och dynamik är två ledord för den som jobbar med internservice; något som förutsätter kunskap och en viss förmåga att förutspå det som kommer att hända. Vår kurs ”Bättre Internservice” ger dig goda kunskaper om internservicens betydelse och krav i organisationen. Hur du effektivt hanterar och prioriterar uppgifter. Hur du tolkar samt kommunicerar effektivare. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på inköp och de processer, rutiner och krav som ställs på dig vid dina inköp. Kursen behandlar även säkerhet och skydd i organisationen.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med internservice och vill utveckla din kunskaper i inköp, service och säkerhet

Kursens mål

 • Att bli mer medveten kring betydelse av processer och rutiner vid inköp.
 • Få ökad kunskap kring kommunikation för att lättare kunna tolka det som förmedlas till dig och det du ska förmedla till någon annan.
 • Få insikt i den ovärderliga betydelsen av extern samt intern service samt hur du kan anpassa din service för ett bättre resultat.
 • Lära sig mer om vad intern säkerhet och skydd innebär och vilka krav rutiner samt lagar ställer på dig i din roll.
 • Genom prioritering och sortering skapa en effektivare hantering av dina arbetsuppgifter.

Kursinnehåll

 • Internservicens roll och betydelse
 • Självuppfattning och andras uppfattning av din roll
 • Hur skapar vi en bra internservice
 • Marknadsföra internservicen
 • Hantering av uppgifter
 • Prioriteringar och målstyrning
 • Servicemannaskap
 • Intern och extern service
 • Samarbete med kollegor
 • Att förstå och kunna kommunicera effektivt
 • Inköp (processer och principer)
 • Inköpsrutiner
 • Förhandlingsteknik
 • Leverans, betalningsrutiner och reklamation
 • Risker och skydd på kontoret
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Konflikthantering
 • Informations- och integritetsskydd
 • Vad säger lagarna som berör internservicen

Antal deltagare

Max 10 deltagare