Kursbeskrivning

Avdelning A är en träffsäker och bra kurs för dig som arbetar med lågström och vill veta hur du enligt föreskrifterna för ELSÄK-FS 1995:5 blå boken genomför enligt lag korrekta elinstallationer. De organisationer som genomför elinstallationer är i dag enligt Avdelning A ansvarig för att deras elinstallatörer har god kunskap om Avdelning A, detta för att undvika rättsliga processer som kan uppstå vid eventuella fel i genomförda installationer. Avdelning A uppdaterades vissenligt 1999 och det är från Elsäkerhetsverket starkt rekommenderat att de installatörer som sedan dess inte uppdaterat sin kunskap genomgår en kunskapsuppdatering.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Elyrkesutbildning

Målgrupp

Elektriker, eltekniker, arbetsledare, elinstallatörer och kontrollansvariga som utför och / eller kontrollerar elinstallationer.

Kursens mål

 • Deltagare ska efter genomgången kurs ha kännedom om vilka regler som gäller för utförande av elektriska lågspänningsinstallationer.
 • Självständigt kunna utföra kontroll före spänningssättning och ibruktagande av enklare elinstallationer.

Kursinnehåll

 • Systemjordning, TN-C- och TN-S-system.
 • Skydd mot direkt och indirekt beröring.
 • Kapslingsklasser
 • Automatisk frånkoppling av matning, potentialutjämning
 • Krav och möjligheter med jordfelsbrytare.
 • mot över- och underspänning.
 • Skydd mot överström.
 • Val av ledararea. Särskilda utrymmen såsom badrum mm.
 • Kontroll före idrifttagning:
 • Okulär kontroll och provning av skyddsledares kontinuitet.
 • Automatisk felbortkoppling, elinstallationens isolationsresistans mm.

Antal deltagare

Max 10 deltagare