Kursbeskrivning

En komplett kompetensacceleration hos en ny säljare, men även hos en redan etablerad säljare förutsätter ett antal olika steg. Inledningsvis bör säljaren genomgå en passande säljutbildning (se vårt övriga utbud). Genom utbildningen får säljaren en höjd teoretisk kompetens, nya verktyg, ny insikt och även en del praktiskt övning. Efter att utbildningen är genomförd är det viktigt att den nya kunskapen förvaltas på rätt sätt. Detta görs genom exempelvis sambesök.

Vår kurs i sambesök bygger på att personen som leder mötet och därmed sambesöker kan coacha den nya säljaren. Från kursen ”sambesök” får deltagaren med sig viktiga kunskaper i hur han ger feedback, coachar och leder den nya säljaren framåt för varje bokat sambesök.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Goda säljkunskaper

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som genomför sambesök.

Kursens mål

  • Insikt i sambesökets betydelse
  • Insikt och kunskap i vikten och genomförandet av coaching.
  • Att ge feedback

Kursinnehåll

  • Rollen som ledande sambesökare
  • Aktiv coaching direkt efter mötet
  • Att ge konstruktiv och långsiktig feedback
  • Genomgång av styrkor / svagheter / möjligheter
  • Upprättande av utvecklingsbehov
  • Upprättande av individuell handlingsplan
  • Uppföljning och resultat

Antal deltagare

Max 10 deltagare