Kursbeskrivning

Att vinna ett anbud behöver inte alltid innebära lycka, utan kan också innebära många sömnlösa nätter med tillhörande magplågor. I vår kurs ”Anbud och dess fällor” går vi igenom berörda lagar, regler, mallar och hur man ska läsa ett upphandlingsunderlag så att man med den nyvunna kunskapen kan undvika de vanligaste och farligaste fällorna i anbudsskrivandet.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika, erfarenhet av anbudsskrivning är en fördel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med anbudsgivning och kontraktsskrivning.

Kursens mål

  • Att få mer kunskap och insikt i anbudsskrivning.
  • Ha kunskap om och kunna söka information om dom vanligaste lagarna och reglerna.

Kursinnehåll

  • Avtalsrätt
  • Kunna läsa och förstå ett upphandlingsunderlag
  • Formuleringen av anbudet
  • Förhandling
  • Avtalsbekräftelser från beställaren
  • Orderbekräftelse/erkännande
  • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare