Kursbeskrivning

Enligt nya föreskrifter fastställda av arbetsmiljöverket ska alla som utför arbete med ställningar genomgå utbildning enligt de nya kraven. Utbildningen ska vara genomgången sedan den 1:a juli 2006. Tre olika nivåer föreskrivs:

 1. Särskild information (höjd upp till två meter och) med generell monteringsinstruktion)
 2. Allmän utbildning (höjd upp till nio meter och med generell monteringsinstruktion)
 3. Särskild utbildning (mer komplexa ställningar)

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Se kursbeskrivning

Kursens mål

 • Kursen ger kunskaper mostavarande kraven ställda från arbetsmiljöverket inom föreskriften för ”Allmän utbildning”
 • Deltagaren erhåller ett personligt utbildningsbevis efter genomförd kurs

Kursinnehåll

 • Regler för ställningar i Sverige
 • Risker och säkerhet vid arbete med ställningar
 • Förståelsen av planer för uppförande
 • Förståelsen av planer för nedmontering
 • Förståelsen av planer ändring av ställningar
 • Olika fabrikat av prefabricerade ställningar
 • Förankring av ställningar
 • Ergonomi vid arbete med ställningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare