Om Alpha Competence

Alpha Competence som startades sommaren 2002,  är ett utbildningsföretag med en bred portfölj.

Ett av våra ledord är flexibilitet och eftersträvar hela tiden kundens ”önskade utfall” i upplägget av utbildningssatsningen, definierat i samarbete med kunden.

Oftast leder vårt arbetssätt/ambition till att den slutliga leveransen anpassas till kundens situation och behov, baserat på vårt breda utbud av träningar och program. Detta uppnår vi genom vårt stora nätverk av konsulter som i samarbete med kunden skräddarsyr det önskade utfallet för just honom/henne. Givetvis levererar vi även standardutbildningar.

Vi är även, genom vår tjänst UGLpunkten.se en stor leverantör även på detta område.

Vårt nätverk av utbildare/lärare är vår största styrka, vi har under åren skapat en bank av hög kompetens inom en bred palett av områden.
Vi ställer höga krav på våra lärare och kan genom vårt arbetssätt (nätverk) säkerställa att vi i stort sätt oavsett utbildning har lärare med spetskompetens och hög pedagogisk förmåga. Trots dessa kravställningar kan vi hålla konkurrensmässigt gångbara priser då vi aldrig har kostnader för ej belagda lärare.

Vi är idag sju anställda i bolaget, har ett nätverk av ca 200 lärare/konsulter och har kontor i Alingsås, Göteborg & Stockholm.

Våra kunder finns över hela landet och våra konsulter likaså.

Din utbildningspartner

Alpha Competence kan hantera all er utbildningsadministration, se till att samtliga medarbetare har koll på ”skall-kravs-utbildningar” och liknande och hantera hela processen från att ha koll på överblicken till att sätta upp kurser och säkerställa att alla har den kompetens som krävs för att arbeta med utvalda moment.

Vi har möjlighet att administrera hela utbildningsförloppet och med vårt IT-stöd kan även chefer och medarbetare ha full koll på vart i processen man ligger. Vi hjälper er att hantera denna del av personalhanteringen och ni kan istället fokusera på den verksamhet som ni är aktiva inom!

Vår vision

Vår vision är att vara din kompletta leverantör av kompetensutveckling. Vi har en stor bredd i vårt utbud, med allt från enskild coaching till omfattande utvecklings/utbildningsprogram.

Vårt sätt att leverera dessa uppdrag skall av kunden upplevas som
”Enkelt,  Snabbt och med rätt kvalitet”.

Miljöpolicy

 • Alpha Competence verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet.
 • Våra medarbetare skall ha kännedom om Alpha Competence miljöarbete och agera i enlighet med vårt miljötänk samt påverkas i positiv riktning genom informationsinsatser vid behov.
 • I vårt arbete skall Alpha Competence följa den lagstiftning som vi berörs av.
 • Den miljöpåverkande resursförbrukningen skall vara så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.
 • Alpha Competence miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över.

Övergripande mål

För att förbättra Alpha Competence miljöarbete och miljöengagemang samt bidra till en hållbar utveckling kommer vi att inrikta oss på följande punkter:

 • Arbeta fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen främst avseende pappersförbrukning, restprodukt/avfallshantering, tjänsteresor och elförbrukning är så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.
 • Ge nyanställda en översiktlig information om vårt miljöledningsarbete inom ramen för introduktionen och vid behov genomföra utbildning och informationsinsatser för samtliga medarbetare.
 • Hålla oss väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet.

Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet. Policyn fungerar som kvalitetssäkrande riktlinjer för alla anställda och konsulter.

 • Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
 • Totalkvalitet skall gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.
 • Verksamheten skall ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.