Uddeholm koncernen skriver avtal med Alpha Competence för
Officepaketet och El-utbildningar.

Idag är Uddeholm en världsledande leverantör och tillverkare
av verktygsstål med säljbolag över hela världen.